Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού
Εισαγωγή στη C++
Εισαγωγή στo ROOT


Κανονισμός - Πρόγραμμα - Ανακοινώσεις:
Κανονισμός Μαθήματος.
Έναρξη μαθήματος

Διαφάνειες Παραδόσεων, ασκήσεις, ...
01: Εισαγωγή
02: Linux
03: Έλεγχος ροής, Βρόχοι
04: Συναρτήσεις, Δείκτες, Πίνακες
05: Ορίσματα της main, Αναφορές, Διαχείριση μνήμης, C++ strings, Αρχεία
06: Κλάσεις και Αντικείμενα
07: Ειδικές μέθοδοι κατασκευής - Υπερφόρτωση τελεστών
Σύνθεση - Κληρονομικότητα
ROOT: Εισαγωγή
ROOT: Ιστογράμματα - Γραφήματα
ROOT: Προσαρμογές

Προμορφοποιημένος Εικονικός Η/Υ:
Οδηγίες για την εγκατάσταση ενός εικονικού Η/Υ, που εξομοιώνει έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Linux, με διαθέσιμο όλο το λογισμικό που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο του μαθήματος.

Βιβλιογραφία:
"Προγραμματισμός με C++, John R. Hubbard, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-127-0.
"Η γλώσσα προγραμματισμού C++, Bjarne Stroustrup, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-332-142-7.
"Μάθε τη C++ από το μηδέν, Herbert Schildt, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-731-0.
"Ο οδηγός του Linux.", M. Welsh, M.K.Dalheimer & L. Kaufman, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-408-7.

Links:
C++ reference
www.cplusplus.com
GDB online C++ compiler
wandbox online C++ compiler
Coliru
Multi-file C++ Compiler
C++ Tutorial @ TutorialsPoint
root.cern.ch. Η κεντρική σελίδα του ROOT στο CERN. Πληροφορίες και downloads.
Vim - the ubiquitous text editor
GNU Emacs. Πληροφορίες και downloads για τον επεξεργαστή κειμένου Emacs.
Cygwin is a UNIX environment for Windows. Πληροφορίες και downloads.
GNU Emacs for Windows. Πληροφορίες και downloads για τον επεξεργαστή κειμένου Emacs για Windows.

Βιβλιογραφία:
"Προγραμματισμός με C++, John R. Hubbard, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 978-960-461-127-0.
"Η γλώσσα προγραμματισμού C++, Bjarne Stroustrup, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-332-142-7.
"Μάθε τη C++ από το μηδέν, Herbert Schildt, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-731-0.
"Ο οδηγός του Linux.", M. Welsh, M.K.Dalheimer & L. Kaufman, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-408-7.