Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού

                         

Κανονισμός μαθήματος

 

Το μάθημα "Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες Προγραμματισμού" περιλαμβάνει δύο θεωρητικές και δύο εργαστηριακές ώρες κάθε εβδομάδα. Η παρακολούθηση των θεωρητικών ωρών, αν και δεν είναι υποχρεωτική, είναι απαραίτητη για τη σωστή προετοιμασία των φοιτητών ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα εργαστηριακά μαθήματα.

 

Οι φοιτητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στις εργαστηριακές ώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στο μάθημα. Πιο συγκεκριμένα για τα εργαστήρια των υπολογιστών ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Οι φοιτητές κατά την διάρκεια των εργαστηρίων θα πρέπει επίσης να έχουν υπ' όψη τους τα εξής:

 

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν θα συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα αποβάλλονται από το μάθημα.

 

Η ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (http://alpha.physics.uoi.gr/OOP) περιλαμβάνει τον κανονισμό, τις σημειώσεις του μαθήματος, διάφορες ανακοινώσεις και γενικότερα θέματα που αφορούν το μάθημα.

 

Ο συντονιστής του μαθήματος

Ι. Παπαδόπουλος