Η ιστοσελίδα αυτή δεν συντηρείται πλέον.
Για ενημερωμένες πληροφορίες και ανακοινώσεις συνδεθείτε
στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο ecourse.uoi.gr

Γλώσσες Προγραμματισμού Η/Υ
Εισαγωγή στη C.


Εισαγωγικές Σημειώσεις:

Εισαγωγή στο Linux και στο περιβάλλον εργασίας.
Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C.
Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.
Δείκτες και πίνακες.
Δομές και ενώσεις.
Προσπέλαση αρχείων.

Links:

Ubuntu. Πληροφορίες και downloads για το λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux.
GNU Emacs. Πληροφορίες και downloads για τον επεξεργαστή κειμένου Emacs.
MinGW - Minimalist GNU for Windows. Πληροφορίες και downloads για τον GCC compiler για windows.
Cygwin is a UNIX environment for Windows. Πληροφορίες και downloads .
GNU Emacs for Windows. Πληροφορίες και downloads για τον επεξεργαστή κειμένου Emacs στα Windows.
LCC-Win32. A free compiler system for Windows. Πληροφορίες και downloads .

Downloads:

MinGW 3.1.0 (15 219 417 byte). Πρόγραμμα εγκατάστασης του GCC 3.2.3 compiler και βοηθητικών του προγραμμάτων (π.χ. make) για Windows.
      Οδηγίες εγκατάστασης
      Οδηγίες εγκατάστασης Vista
GNU Emacs 21.3 for Windows (19 180 974 byte). Επεξεργαστής κειμένου Emacs για Windows.
      Οδηγίες εγκατάστασης

Βιβλιογραφία:

"Η Γλώσσα Προγραμματισμού C.", Kernighan & Ritchie, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-053-7.
"A Book on C.", Al Kelley & Ira Pohl, Addison Wesley, ISBN 0-201-18399-4.
"Μάθετε τη C σε 24 ώρες.", Tony Zhang, Εκδότης Μ. Γκιούρδας, ISBN 960-512-233-2.
"Ο οδηγός του Linux.", M. Welsh, M.K.Dalheimer & L. Kaufman, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-408-7.

Παλιά θέματα εξετάσεων:

Θέματα - Λύσεις Σεπτέμβριος 2008 8/9.
Θέματα - Λύσεις Ιούνιος 2009 1/6.
Θέματα - Λύσεις Σεπτέμβριος 2009 1/9.